Bakti Sosial Operasi Mata Katarak Paroki Santo Yakobus Surabaya

Bakti Sosial Operasi Mata Katarak Paroki Santo Yakobus Surabaya