PDPKK Imanuel 15 Juni 2023 Misa HUT Ke 23 Paroki Santo Yakobus Surabaya

PDPKK Imanuel 15 Juni 2023 Misa HUT Ke 23 Paroki Santo Yakobus Surabaya